FOTOMAGNETIK ®
přístroj pro léčbu a rehabilitaci světelnou energií a pulzním magnetickým polem

"Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit pacientovi zdraví, co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem podle jasně srozumitelných principů odstranit a zničit nemoc v celé její šíři."

Samuel Hahneman


Zdraví dodává člověku pocit tělesné a duševní pohody, vyrovnanosti a osobní svobody. Moderní medicína prodělala v posledních letech na poli fyzikálních terapií mohutný pokrok, je však stále teprve na počátku svého rozvoje. Využití elektromagnetických polí je směřováno do dvou hlavních oblastí - magnetoterapie a světelné terapie.
Světlo je druhem energie a světelná energie se do prostoru šíří vlněním, kdy vlna je charakterizována frekvencí, vlnovou
délkou a rychlostí šíření. Vlnění se může šířit v prostoru všemi směry. Při dopadu světelných vln na povrch předmětu se vlny lomí, odrážejí nebo jsou předmětem pohlceny (transmitovány). Světelné vlny přinášejí malé dávky energie pomocí částic světla, které nazýváme fotony. Světlo je tedy elektromagnetickým zářením. Vlnová délka nám určuje barvu světla, nejdelší vlnové délky odpovídají červenému světlu a nejkratší modrému. Proto modré světlo obsahuje největší množství energie a červené nejmenší. Bílé světlo je směsí všech barev. Vnímá-li naše oko barvu, vzniká tato barva interakcí světla s atomy pozorovaného předmětu. Předměty mohou vyzařovat barvu např. při zahřívání, kdy dochází v látce ke kvantovým přeskokům elektronů mezi atomy a molekulami, ty vysílají záření o určité vlnové délce a příslušné energii, a my vnímáme tomu odpovídající barvu předmětu.
Sluneční paprsky jsou zdrojem energie nezbytné pro existenci všech živých organizmů na Zemi. Žijeme v rytmickém střídání světla a tmy, dne a noci. Biologické rytmy lidského organismu jsou řízeny biologickými hodinami, na jejichž chodu se podílí ve dne světlo a v noci tma. Tímto biorytmem se řídí náš vegetativní nervový systém, který např. dobu tmy a spánku využívá pro intenzivní imunitní procesy, pro regeneraci organizmu. Světlo má pro lidský organizmus podstatnou a nezastupitelnou úlohu. A stejně jako v případě magnetoterapie, snažili se lidé využít účinků světelného záření, různých barev a intenzity, pro léčebné aplikace.
Fyzikální vlastnosti světla mají rozhodující vliv na jeho biologické působení a léčebnou účinnost. Vlnová délka určuje polohu záření v radiačním elektromagnetickém spektru a má vliv na poměr mezi dopadající a odraženou energií, na lom, rozptyl světla a jeho absorpci ve tkáni. Na energie fotonu daného světla jsou závislé kvantové účinky fotochemické a fotobiologické. Červené světlo o vlnové délce 660-760 nm má energii fotonu 1,635 eV. Pro stupeň účinku světla je důležitý údaj o síle záření, což je energie, která dopadá v časové jednotce na určitou plochu. U přístroje Fotomagnetik je to 2,9 mW/cm2 . Biologický účinek světla je závislý na absorpci vzářené energie do lidského organizmu. Jen neodražená, kůži absorbovaná část světelného záření může rozvíjet dále účinky světla ve tkáni.
Unikátní spojení modulovaného pulzního magnetického pole a světelného záření v přístroji Fotomagnetik svými účinky indukují v živých tkáních slabé pulzní mikroproudy, které jsou zdrojem energie potřebné pro správnou funkci buněčných systémů. Magnetické a světelné pole působí až na úrovni buněčné mikrostruktury -.na správný metabolizmus buněk, podporují znovuoživení funkcí buněčných membrán, ovlivňují kladně potenciální napětí pro osmotické fyziologické procesy, aktivizuji a podporují vznik synapsí neuronových zakončení, neboli působí na průběh biofyzikálních procesů ve tkáních, ovlivňují pozitivně průběh biochemických reakcí a ovlivňují tak i správnou funkci vegetativního nervového systému, jehož důsledkem je mimo jiné i to, že účinné látky, které kolují v těle, se dostanou do místa aplikace a zplodiny metabolických a imunitních procesů jsou intenzivně vylučovány ven.
Fotomagnetik se skládá z aplikátoru a síťového napáječe, propojených kroucenou šňůrou. Síťový napáječ redukuje napájecí napětí 230V ze sítě na cca 10V pro řídící elektroniku a zajišťuje také bezpečné oddělení přístroje od rozvodné sítě (což je z hlediska terapeutických účinků světelného a magnetického pole přístroje velmi důležité). Aplikátor obsahuje kombinovanou ozařovací hlavici, kdy světelná část je osazena skupinou vysoce výkonných svítivých diod kruhově kolem magnetického zářiče, kdy pulzní magnetické pole vychází ze středového sloupku v ozařovací hlavici. Světelný zdroj o svítivosti 70000 mcd ve vzdálenosti 1cm od hrany hlavice ozařuje plochu o průměru 4 až 5 cm. Součástí přístroje je také stojan se svorkou na přichycení přístroje k pevné podložce nebo opěradlu, což usnadňuje aplikace.
        V ordinaci praktického lékaře MUDr.Skály

Přístroj Fotomagnetik má dva režimy činnosti:

a) Pulzní provoz, kdy se střídá v činnosti světelný a magnetický zářič. Délka pulzu je cca 1 sec, přičemž 60% délky pulzu je v činnosti magnetický zářič, zbytek doby taktu světelný zářič. Oba zářiče nejsou v provozu nikdy současně.
V tomto případě je nutno provádět aplikaci s ozařovací hlavicí co nejblíže k povrchu pokožky, protože intenzita magnetického pole se vzdáleností významně klesá.

b) Pulzní provoz pouze světelného zářiče,.s délkou taktu jako a).
V tomto provozním režimu stačí vzdálenost od místa aplikace do 5 cm.

Technické parametry:Nahoru


vlnová délka světla:660 nm
střední hodnota světelného výkonu:40 mW
plošný světelný výkon:2,9 mW/cm2
kmitočet modulace:100 Hz
magnetická indukce B:8 mT (na povrchu pouzdra)
modulace magnetického pole:100 Hz
kmitočet pulzního režimu:1 Hz

Indikace:Nahoru

Akné, vrásky, herpes, záněty, drobné popáleniny, pásový opar, plísně, vnější hemeroidy, jizvy, bolesti uší, bolesti zubů, bolest v krku, nachlazení, čerstvé jizvy, dekubity, psoriáza, diabetické nekrózy, bolest ramenního kloubu, tenisový loket, krční páteř, ischemická bolest dolních končetin, záněty chrupavčitých tkání, stavy po zlomeninách kostí, koxartróza, lumbalgie-bolest v bederní části zad, syndrom karpálního tunelu, svalové oslabení, špatné hojení, štípnutí hmyzem, citlivá prsa, nastřižení, prostata, opruzení dětí, štípání-třepení nehtů, praskání pat, celutitida, studené nohy, puchýře, zánět moč.měchýře, afty, růže, podrážděný žaludek, kopřivka, svalové namožení, otoky, výrony, osílení imunitního systému aj.

Také je velice účinné působení světelného a magnetické pole přístroje Fotomagnetik na onemocnění domácích mazlíčků - zhojování jizev po zákroku veterináře, odstranění bolestí kloubů, otoků, výronů aj. poranění.

Kontraindikace:Nahoru

1. U pacientů se zabudovaným kardiostimulátorem, po čerstvé operaci srdce a u těhotných žen doporučujeme při aplikaci magnetického pole konzultaci s odborným lékařem, avšak tyto kontraindikace neplatí při léčbě světlem.
2. U těch žen, které mívají silně krvácející a bolestivou menstruaci doporučujeme aplikovat Fotomagnetik již několik dnů před začátkem menstr.cyklu (léčbu světlem lze použít i v průběhu cyklu, viz bod 1).
3. Dále se doporučuje odborná konzultace u epileptiků a pacientů s jinými záchvatovýni neurologickými onemocněními.
4. Myasteria gravis - onemocnění projevující se rychlou únavou až obrnou svalů. I u tohoto onemocnění se rovněž použití magnetického pole nedoporučuje.

Kombinace s jinými terapiemi:Nahoru

Aplikace přístroje Fotomagnetik lze používat v kombinaci s akupunkturou, ozónovou terapií, vířivými koupelemi, masážemi, parafínovými zábaly, rehabilitačním cvičením atd.

Některé poznatky z dosavadní praxe:Nahoru

Přepis jednoho dopisu, který hovoří za všechny dosavadní majitele přístroje Fotomagnetik:
1.1.2002
V době zakoupení přístroje Fotomagnetic, dne 3.2.2000, mi bylo 50 let. Ačkoli jsem celý život rekreačně sportovala, denně i v zimě jezdila na kole do práce 10 km, lyžovala, bruslila, pracovala na zahradě, střídmě jedla, měřím 164 váha 64 kg, ozvaly se intenzívně bolesti levého kolena. Koleno oteklo, nemohla jsme vůbec chodit, bolest intenzívní ve dne i v noci. Skončila jsem na nemocenské s diagnózou gon.artrózy a chodila jsem, vlastně vozila se na rehabilitaci. Aplikovali mi 15 dávek ultrazvuku a léčbu přístrojem, snad se jmenoval biomagnetik, šlo o dvě elektrody, které přiložením na koleno způsobovaly mravenčení. Jako doplněk léčby masti a léky proti bolestem Arthemin, ty jsem neužívala (prozatím jsem nebrala v životě žádné léky ani analgetika).
Po 3 týdnech se stav mírně zlepšil, jelikož sedím v práci u počítače, nastoupila jsem do zaměstnání, kam jsem se denně doslova jakž takž dobelhala, kulhala jsem, koleno bolelo i v klidu, noci bezesné, každé otočení vyvolalo prudkou bolest. Bolest byla nejintenzívnější
1) po zátěži (i chůze)
2) po klidu (ranní vstávání, delší sezení apod.)
3) v noci
Do 3 měsíců po rehabilitaci se měl dostavit léčebný účinek, avšak nedostavil se. Začala jsem být zoufalá, jsem člověk, zvyklý na neustálý pohyb, hory v zimě i v létě, už jsem se viděla jako doživotní invalida. Kupovala jsem již 1 rok želatinové doplňky s nulovým efektem. Jelikož mi 3 týdenní rehabilitace přece jen částečně pomohla, otok se zmenšil, ale jinak bylo koleno ztuhlé, ohnout šlo minimálně, došla jsem k závěru, že ultrazvuk i elektroléčba mají určité léčebné účinky, avšak 3 týdenní aplikace je naprosto nedostačující. Chtělo by to denně až do ústupu problému, jenže to je v praxi nemožné, takovou rehabilitaci vám nikdo nedá.
V lednu 2000 jsem se zúčastnila přednášky Dr.F.. v Karviné, kde nabízela váš přístroj. Přednáška byla celkem seriózní, přiznám se ale, že i přesto jsem přístroji moc nedůvěřovala. O magnetoterapii jsem již měla hodně přečteno, jistá kladná zkušenost z předešlé rehabilitace tu byla, ale jsem zkrátka nevěřící Tomáš. Také mě odrazovala pro mě dost vysoká cena (vydělávám 5100 Kč čistého). Jelikož jsem po asi 40 minutách sezení na přednášce nemohla doslova vstát ze židle, bylo rozhodnuto. Asi po 3 týdnech jsem zahájila doma léčbu Fotomagnetikem. Tonoucí se stébla chytá a já se na ten přístroj doslova upnula s vírou, že pomůže. Za pár týdnů se měla dostavit úleva. Aplikovala jsem přístroj 3x denně po 20-30 minutách ve funkci kombinace světla s magnetem. Když mě bolest vzbudila v noci, dala jsem si 2x dávku i v noci. Plynuly týdny a nic, uplynul měsíc, druhý, třetí …. Stav nezměněn. Brala jsem pořád i Gelmodel (reklama slibovala zázrak), v mém případě se nekonal. Cvičila jsem, po půl roce jsem pomalu přestávala věřit, že mi přístroj pomůže, a litovala vyhozených peněz, nicméně dál jsem aplikovala přístroj na koleno, patřím k lidem, kteří se nevzdávají a když se do čehokoli zakousnou, nepoleví. Asi po 7 měsících se dostavily první léčebné příznaky.
1) v noci koleno téměř nebolelo, noční aplikace přístroje nebyla nutná
2) při použití přístroje po zátěžové bolesti (chůze, pak i jízda na kole) jsem zjistila, že po 30 minutách aplikace bolest zcela odezněla již po 10 min. byla menší. To bylo pro mě nesmírně povzbudivé. Přístroj působil jako analgetikum (které jsem nebrala ani v době nesnesitelné bolesti).
Dále jsem aplikovala léčbu 5x denně 20 minut (dá se u toho číst, sledovat televizi). Uběhl další půlrok, koleno se zdálo být hybnější, avšak jen do určitého úhlu, jezdila jsem bez problému na kole, avšak běh, skákání, tanec to vše bylo nemožné, dřepnout si nešlo. Nyní jsem ale s jistotou věděla, že se stav zlepšuje a chce to jen vytrvat.
Po roce užívání mi bylo mnohem lépe. Po roce a půl jsem přešla na 3x denně 20 minutovou dávku a v té pořád pokračuji. Po 1,5 roce jsem opět začala jezdit na hory, bez problému jsem zvládla Javorový, Ostrý, po svých. Ani po návratu kromě běžné únavy se nedostavila bolest. Letos na podzim jsem ručně zryla 6 arů zahrádky, opět jezdím denně na kole. Po 22 měsících aplikace je koleno zcela ohebné, dřepnu, běhám, mohu skákat přes švihadlo jako malá holka.
Dnes jsem přesvědčená, nebýt vašeho přístroje, tak už nechodím, nebo jsem po operaci s náhradou kolenního kloubu.

Před rokem jsem po pádu na zledovatělé vozovce utrpěla úraz ramene. Rameno bylo bolestivé, ruka nešla zvednout nahoru. I zde jsem nasadila léčbu Fotomagnetikem. Stav se začal lepšit po půl roce, nyní po roce je ramenní kloub bez problému.
Došla jsem k závěru, že i moje ostatní klouby na tom nemusí být nejlíp, a proto jsem začala preventivně s léčbou dalšího kolene, pak se pustím do kyčelních kloubů. Jsem přesvědčená, že preventivní léčba 2x za rok po dobu 6-8 týdnů kloubům jedině prospěje. Želatinové doplňky jsem přestala brát. Jednou větou řečeno, ten přístroj je hotový zázrak, ale chce to trpělivost. Došla jsem k závěru, že kolik let se nemoc vyvíjela, tolik měsíců léčby je zapotřebí k její úplné likvidaci. Jak jsem k tomu závěru?
Před 15 léty jsem měla nepatrný problém s kolenem po pádu na lyžích. Tehdy mi udělali rentgen a sdělili, že mám mírně opotřebovanou chrupavku. Dostala jsem 10x ultrazvuk a 15 let jsem sportovala rekreačně bez jakýchkoliv problémů, ale pak to stálo za to. Ta gon.artróza se asi plíživě vyvíjela od té doby a po 15 letech vypukla naplno. Po roce a půl léčby se stav zlepšoval, po 2 létech je stav vynikající.
Jsem ukecaná ženská, rozepsala jsem se obšírně. A.V., Ostravsko

Zajímalo by Vás ještě něco dalšího? Neváhejte a ptejte se ...