Plazmový generátor MEDIPLAZMA je terapeutický soubor - zařízení - určený pro domácí aplikace tj. laické použití. Vznikl jako zjednodušená verze odvozená od profesionálního zařízení PGSV (plazmový generátor spinových vln) od firmy AMBIKO MEDIKA. Zařízení pracuje na principu ... více
MAGNETIC Plus je elektronický přístroj určený k léčebným a rehabilitačním účelům. Jeho léčebné účinky jsou založeny na pulzním jednosměrném magnetickém poli. Pulz je záměrně speciálně amplitudově modulován. Intenzita a časový průběh pulzního magnetického pole byly stanoveny až na základě dlouhodobých... více
Unikátní spojení modulovaného pulzního magnetického pole a světelného záření v přístroji Fotomagnetik svými účinky indukují v živých tkáních slabé pulzní mikroproudy, které jsou zdrojem energie potřebné pro správnou funkci buněčných systémů. Magnetické a světelné pole působí až na úrovni buněčné mikrostruktury... více