Pracoviště asistované regenerace organizmuVývojem a výrobou přístrojů pro fyzikální léčbu se zabýváme již několik let. Máme již tisíce spokojených zákazníků, kteří k léčebným účelům využívají magnetická a světelná pole našich přístrojů. S účinky těchto přístrojů jsme velmi dobře obeznámeni. V celé řadě případů jsou totiž fyzikální léčebné metody rovnocennou náhradou klasické farmakologické léčby, k organizmu jsou však velmi šetrné s minimálními kontraindikacemi a mohou se aplikovat preventivně. Přestože jsou možnosti tohoto typu léčení značně rozsáhlé, je mezi laickou, ale i odbornou veřejností podle našich zkušeností o těchto metodách celkem nízká povědomost. Ve snaze více přispět osvětě v této oblasti, otevřeli jsme při naší firmě poradenské středisko Centrum pro zdravý životní styl. Aby byla naše pomoc výraznější, hodláme postupně toto pracoviště vybavit unikátními přístroji pro celotělové testování zdravotního stavu s možností následné neinvazní informační terapie.

V dnešní době, kdy je život provázen každodenním stresem, zhoršeným životním prostředím nebo ataky civilizačních chorob, je stále obtížnější nacházet cesty k fyzické i psychické vyrovnanosti a pohodě. Jedině harmonicky vyladěný organizmus splňující rovnováhu JIN a JANG podle principů a poznatků, kterou již před staletími odhalila a dodnes využívá čínská medicína, je schopen odolávat vnějším okolním nepříznivým vlivům jako jsou bakterie, viry, plísně, paraziti, toxické látky, těžké kovy, elektromagnetický smog a další zátěže. Základním kamenem k dosažení takového cíle je poznání svého zdravotního stavu a nastavení směru k jeho zlepšení.

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Kouření je zvláštní způsob drogové závislosti (zákonem povolené a do jisté míry i společností tolerované), která velmi silně ovlivňuje prostřednictvím nikotinu mozek kuřáka a má v konečném důsledku za cíl navozovat především slastné pocity. Vedlejší efekty a důsledky tohoto jevu si kuřák zpočátku neuvědomuje, protože organizmus (jako u každé závislosti) vyžaduje novou dávku. to přichází až později, zejména pod vlivem různých okolností.

Odvykání kouření provádíme pomocí přístroje BICOM Optima. Jedná se o elektronickou metodu, kdy prostřednictvím elektromagnetického vlnění o velmi nízké intenzitě je specifickým způsobem ovlivňován organizmus kuřáka.
Výsledkem terapie je ztráta chuti na cigaretu, detoxikace organizmu a blokováni abstinenčních příznaků.
Účinnost metody je velmi vysoká, výrobce přístroje uvádí hodnotu cca 80%. Naše dlouhodobé zkušenosti tuto hodnotu minimálně potvrzují.

Jak terapie probíhá:
Klient si přinese svou „poslední“ cigaretu, kterou u nás do poloviny těsně před terapií vykouří (to se nedělá při opakované terapii – viz dále). Popel, nedopalek a sliny klienta slouží jako signálový vzorek vkládaný do terapeutického přístroje při vlastní „odvykací“ kůře. Tato elektronická terapie je bezkontaktní v tom smyslu, klientem při ní neprochází žádný elektrický proud. Speciální „antény“ jsou k tělu klienta přes oděv či izolaci pouze přiloženy.
Zpravidla se provádí pouze jedno sezení, pouze někdy je nutno sezení opakovat (do 1 měsíce je 2. sezení zdarma).

Co se děje poté:
Klient „nekuřák“ ztrácí chuť na cigaretu a nemá nutkání si zapálit. Při pokusech, zda to funguje se dostavuje nevolnost až pocit závratě včetně odporu ke kouření (požadovaný stav) a kouření mu začíná vadit a smrdět, jako u typického nekuřáka.
Předpokladem úspěchu terapie je naprostá dobrovolnost a rozhodnutí kuřáka, že chce skončit (byť pod vlivem okolností).
Odvykání kouření se nedá jednoduše prolomit tzv. silnou vůlí (kolik jich to bezúspěšně zkoušelo). To zvládnou pouze velmi silní jednotlivci, a těch je jako šafránu. Může se to podařit při stresových situacích, které přinutí kuřáka přestat ze dne na den. V ostatních případech to zpravidla selhává – elektronická cigareta, nikotinové náplasti i vodní dýmka pouze nahrazují hlad organizmu po nikotinu jiným způsobem. Samotné nekouření to však většinou neřeší. Pokud nejsou po ruce, cigareta to jistí. Navíc je eliminace kouření tímto zdlouhavá a je finančně dost náročná. U prezentované biorezonanční metody klient přestává kouřit (mít chuť na cigaretu) hned po terapii. Není však vhodné pokoušet „ďábla“ tj. hned po odchodu z terapie to zkoušet, zda to zafungovalo (žádnou cigaretu by klient ostatně neměl mít u sebe, tu poslední už vykouřil před terapií). V tom případě by se to mohlo opět prolomit, protože organizmus potřebuje nějaký, byť krátký, čas, aby si změněnou situaci řádně zafixoval.

Cena za sezení je 1200,- Kč